Om informationsindex


Syftet med Informationsindex är att ta fram underlag för att uppskatta kommunikationsbranschens storlek mätt i omfattningen av de satsningar som görs, men också hur dessa förändras över tid.
Målet med Informationsindex är att bidra med underlag för en diskussion om kommunikationsbranschens storlek och tillväxt.

Informationsindex genomförs och presenteras för sjunde året i rad av Sveriges Informationsförening och PRECIS.