Sammanfattning 2009

 • Under året som gick investerades 41,3 miljarder i information/PR.
 • Branschen backar – inte lika mycket som börsen men mer än KPI.
 • Onoterade bolag drar ner mest på informations- och PR-budgeten.
 • 18 procent av den totala investeringen (ca 7,3 miljarder) avsåg kostnader för information/PR som uppstod på marknadsavdelningen.
 • Sveriges statliga myndigheter, som består av 495 olika myndigheter och 21 länsstyrelser, investerade under 2009 8,4 miljarder kronor i information/PR.
 • 54 procent av den totala investeringen är kostnader för anställd personal så som löner och omkostnader till följd av anställning.
 • Kostnaden för inköpta informations- och PR-tjänster (konsulttid) uppgick till 5,9 miljarder.
 • Kostnaden för inköpta reklambyråtjänster och medieutrymme uppgick även den till 5,9 miljarder.
 • Majoriteten av informationscheferna har hela ansvaret för varumärkesarbetet.
 • 7 procent av respondenterna avsätter medel för arbete med sociala medier.
 • Majoriteten rapporterar en oförändrad budget för 2010.

Trender

 • Noterade bolag minskar sina egna informationsbudgetar till förmån för inköp.
 • Landstingen minskar i stort sett alla investeringar.
 • Kommunerna har fortsatt tillväxt i informationsbudgeten och ökar inköpen.